หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ห้วง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายนา [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)     2   
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600