หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ห้วง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
สรุปการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายนา [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 13 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2   
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600