หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 13 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการปิดบัญชี ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการปิดบัญชี ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลปลายนา [ 21 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)  
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600