หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 


นางเรณู พลเสน
นายกเทศมตรีตำบลปลายนา
 
 


นายสุรศักดิ์ ศรีสว่าง
รองนายกเทศมนตรี


นายปกรณ์ กาญจนประพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
 
 


นางสาววนิดา เมืองวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายสะริ ขอพึ่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600