เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เลขที่ 011702152531
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลปลายนา