เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.ปลายนา)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เลขที่ 011702152531
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลปลายนา