หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง จำนวน ๑,๖๔๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียน สพฐ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๖๘๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๒.๕x๔.๘ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต ๔๕๘๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายโครงการวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๓๔ สุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุจราจร (ไฟระพริบโซล่าเซลล์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระทือ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านช่องน้ำไหล ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กค ๖๓๘๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บล ๙๗๙๓ สุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๑๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (ยางรถยนต์ ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้อพวงมาลา เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]ทรายและกระสอบบรรจุทราย จำนวน ๒ รายการ [ 20 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวท้ายสุด ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนฯ ขนาด ๑.๕x๑ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]ซื้อพวงมาลา เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม (น้ำแก้ว) จำนวน ๕๐ ลัง เพื่อบริการประชาชนที่มติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7