หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๑,๒ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรายานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ หมายเลขทะเบียน ๑กง ๕๒๔๘ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon หมายเลข ๔๑๖-๕๔-๐๐๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๕๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๔๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดิ่ม (แก้ว) จำนวน ๑๐ ลัง และน้ำแข็ง จำนวน ๕ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านรางหางม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ บ้างคลองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กค ๖๓๘๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต ๔๕๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2565 ]แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก [ 2 มี.ค. 2565 ]สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๒๔ ถัง [ 2 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๑๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคโควิท-๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณบ้านนายประเทือง ชูวงษ์ ถึงบริเวณที่นานายถวิล เทียนเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสามหญ้า โดยวิธีคัดเลือก [ 24 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณรอยต่อถนนถนนโครงสร้างเหล็กเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายประยงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากแยกถนนลาดยางสายปลายนา-ป่าพระเจ้า ถึงบริเวณที่สาธารณประโยชน์ บึงบัวประจันต์ หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากรอยต่อถนน ถึง บริเวณบ้านนางผ่อน จำปารักษ์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระทือ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บล ๙๗๙๓ สุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณบ้านนายประเทือง ชูวงษ์ ถึงบริเวณที่นานายถวิล เทียนเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสามหญ้า [ 28 ธ.ค. 2564 ]ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสามหญ้า [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรเงรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๙ วัน) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงนประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3