หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโ่ครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลายนา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับงานราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๑๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ Robin หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๑๘๔ และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๑๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระทือ ตำบลปลายนา เริ่มจากบริเวณที่ดินนางวรรณา อยู่นันต์ ถึง บริเวณที่ดินนายจารึก บุญเรืองรอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์ ตำบลปลายนา เริ่มจากบริเวณรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง บริเวณที่ดินนายประยูร สวรรค์สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา เริ่มจากบริเวณรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง บริเวณที่ดินนายสมใจ คล้ายวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปั้นคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาและป้องกันเหตุอุทกภัยพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑ บ้านช่องน้ำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือประวัติศาสตร์ขาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๔ ๕ เล่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ขนิดสะพายหลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าพระเจ้า ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอน หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๗๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๗๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูม้วนบริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านดอนมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองอ้ายเกลา ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บัวประจันต์ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายรณรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธารณประโยขน์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกะทะ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกดินตะกอนเหมืองสาธาณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระต่าย ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ [ 17 ส.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๕ ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5