หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บล ๙๗๙๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มครอบครัวที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒๑ วัน) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๓๔ สุพรรณบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๕๑ สพ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายอิงค์เ่จ็ทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจอก (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒๐ วัน) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3