หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงนประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างทำกระทงยักษ์สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟ แสง สี เสียง สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชคลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๔,๗ บ้านดอนกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8