หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ยี่ห้อ HP หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๑๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียน สพฐ. ๔ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง (ปรับปรุงหลังคา และทาสีโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาล้างทำความสะอาดระบบถังกรองประปา หมู่ที่ ๑-๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปั๊มน้ำ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๓๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๓๘๒ สพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๖๖ ในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาและช่วงฤดูร้อน จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อมโลหะ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องทำเกลียว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถายนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บม ๓๓๑๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น อลักซ์วีโกแชมป์ หมายเลขทะเบียน กต ๔๕๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง) จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียน สพฐ. ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8