หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 


นายสมศักดิ์ มีทองคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายนา
 


นายกิติบล โอภาสพินิจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลายนา


นายฉันท์ ประไพพู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
 
 


นายมานพ สังข์เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายคนอง กรุดวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายพนม เผื่อนสุริยา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายวัฒน์พล แก้วกำเนิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นางขาววิจิท ขอพึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายสมพิศ ชูวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายนิพนธ์ ล้อมวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นางวรรณา คุ้มเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นางกังวล หอมมาก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2