หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลปลายนา การทำไม้กวาดดอกหญ้า และ การเพาะเห็ดฟาง [ 19 พ.ค. 2566 ]  
อ่าน: 9
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 36
 


 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 รณค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 42
 


 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง [ 13 มี.ค. 2566 ]  
อ่าน: 91
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600