หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 2 ลูก เพื่อเปลี่ยนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม 3317 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด 4 ชั้น (มอก.)จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2051 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะ ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุ 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แก้ว) 100 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเกมส์การแข่งขัน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอเนกประสงค์ ทต.ปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตู้สาขา พร้อมเครื่องโทรศัพท์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ บล 9793 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างมือพกพา 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำมันอัตโนมัติ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านดอนกระทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ม.7 บ้านคลองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ม.6 บ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ม.5 บ้านป่าพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ม.3 บ้านดอนกระทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ม.2 บ้านบัวประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ม.1 บ้านรางหางม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านคลองชะอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.รางหางม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช ม.4-7 ต.ปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช ม.4 บ้านป่าพระเจ้า ต.ปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชบึงสามจุ่น ม.2,3 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช คลอง ร 2 ขวา 1 ซ้าย ม.2,3 บ้านดอนกระทือ ต.ปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชบึงปลายนา ม.2 บ้านลาด ต.ปลายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดทับ ม.7 บ้านดอนกระต่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตอกเข็มไม้เพื่อแก้ไขพื้นทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมตลื่งเคลื่อนตัว ม.7 บ้านดอนกระต่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายถนนเสริมดินทางเข้าชุมชนบ้านดอนกระต่าย ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืช ม.6 บ้านหนองกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,6 บ้านดอนกระทือ,หนองสรวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 15.55 น. โดย คุณ จงกล โสรถาวร

ผู้เข้าชม 159 ท่าน