หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้ทราบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลปลายนาขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ดังนี้
  ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
  ๒. ภาษีป้าย ยื่นแบบมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน
  ๓. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. โดย คุณ จงกล โสรถาวร

ผู้เข้าชม 53 ท่าน