หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 สรุป พรบ.อำนวยความสะดวกฯ เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๓
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ประจำปี ๒๕๖๓  
<<
>>
X
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ เดือนกันยายน 2563
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2563 เวลา 13.54 น. โดย คุณ ธนาพร พลายละหาร

ผู้เข้าชม 46 ท่าน