หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 

 
เทศบาลตำบลปลายนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔  
 

เทศบาลตำบลปลายนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายนา เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน
ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน ๗ หมู่บ้าน
วันที่ ๒๒ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.
หมู่ที่ ๑ บ้านรางหางม้า
หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระทือ
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง
หมู่ที่ ๕ บ้านป่าพระเจ้า
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสรวง
หมู่ที่ ๗ บ้านคลองชะอม

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 16.24 น. โดย คุณ ธนาพร พลายละหาร

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X