หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 

 
โครงการ รณรงค์ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔  
 

อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์ จัดโครงการรณรงค์ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) ประจำปี 2564
โดยเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีและบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 16.50 น. โดย คุณ ธนาพร พลายละหาร

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X