หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 

 
การให้ความช่วยเหลือที่ดิน นายเลิศ โพธิ์หอม (ตาเหี่ยว)  
 

การให้ความช่วยเหลือคุณตาเหี่ยว
  เทศบาลตำบลปลายนา นำโดย นายกเรณู พลเสน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 256,419.81 บาท ไปซื้อที่ดินคืนในราคา 260,000 บาท โดยนายกเรณู พลเสน ได้ออกค่าธรรมเนียมและค่าโอนที่ดินอีกจำนวน 30,000 บาท โดยได้โอนที่ดินคืนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้วค่ะ

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินคุณตาเหี่ยว
  -นายเลิศ โพธิ์หอม (ตาเหี่ยว) บ้านที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดิน จำนวน 1 ไร่ ถูกฟ้องบังคับคดี จึงไม่มีที่อยู่อาศัย
- ปี 2559 เงินบริจาคบัญชี กรุงไทยสาขาศรีประจันต์ ของนายเลิศ โพธิ์หอม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีเงินจำนวน 118,214.81 บาท
- ปี 2564 เงินบริจาคบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีประจันต์ ของนายเลิศ โพธิ์หอม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีเงินจำนวน 106,728.37 บาท
- ปี 2564 เงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสินของนางสวรรค์ แต่งงาม(ลูกตาเหี่ยว) ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีเงินจำนวน 31,700 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 10.56 น. โดย คุณ ธนาพร พลายละหาร

ผู้เข้าชม 29 ท่าน