หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 


 
ทำความสะอาดศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลายนา  
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลปลายนา โดยการนำของท่านกำนันจักรรินทร์ พลเสน กำนันตำบลปลายนา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่ และพนักงานเทศบาล ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลายนา (วัดป่าพระเจ้าและวัดรางหางม้า) เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่ ปรับปรุง ซ่อมบำรุงวัสดุ/อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ และติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในศูนย์พักคอยฯ เพิ่มเติม เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ตำบลปลายนาไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ในการนี้เทศบาลตำบลปลายนาจึงได้ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลายนา (ชั่วคราว) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลปลายนาต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 17.30 น. โดย คุณ ศิริพร เพ็งเคลือบ

ผู้เข้าชม 400 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X