หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 


 
กิจกรรมฉีดป้องกันโควิด19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายนา  
 

#โรงพยาบาลศรีประจันต์ร่วมกับเทศบาลตำบลปลายนาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเชิงรุกในพื้นที่ตำบลปลายนา
เทศบาลตำบลปลายนาร่วมกับโรงพยาบาลศรีประจันต์ โดยการนำของท่านนายกเรณู พลเสน นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนสู้โควิด โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายนา มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนกว่า 516 ราย ซึ่งถือเป็นบริการเชิงรุก ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19
.
.
สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ได้ระดมบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีประจันต์ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพของประชาชน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก อสม. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายนา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า, คณะผู้บริหารฯ ,กำนันตำบลปลายนา ,ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลตำบลปลายนา ร่วมบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.
.
โดยมีนายแพทย์สุธน  ยุวศิรินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 16.18 น. โดย คุณ ศิริพร เพ็งเคลือบ

ผู้เข้าชม 249 ท่าน