หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 

 
📣📣 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลายนา ปีภาษี ๒๕๖๕  
 

      เทศบาลตำบลปลายนา ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
     หากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการดังกล่าว ให้ถูกต้องภายใน ๑๕วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลายนา ในวันและเวลาราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 10.56 น. โดย คุณ จงกล โสรถาวร

ผู้เข้าชม 86 ท่าน