หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 


 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  
<<
>>
X
รายงานผลการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลายนา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง โดย พระมหาสมัย สมโย เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลายนา ได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลายนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 16.24 น. โดย คุณ วรรณา วราสินธุ์

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/41

ลำดับภาพที่ 2/41

ลำดับภาพที่ 3/41

ลำดับภาพที่ 4/41

ลำดับภาพที่ 5/41

ลำดับภาพที่ 6/41

ลำดับภาพที่ 7/41

ลำดับภาพที่ 8/41

ลำดับภาพที่ 9/41

ลำดับภาพที่ 10/41

ลำดับภาพที่ 11/41

ลำดับภาพที่ 12/41

ลำดับภาพที่ 13/41

ลำดับภาพที่ 14/41

ลำดับภาพที่ 15/41

ลำดับภาพที่ 16/41

ลำดับภาพที่ 17/41

ลำดับภาพที่ 18/41

ลำดับภาพที่ 19/41

ลำดับภาพที่ 20/41

ลำดับภาพที่ 21/41

ลำดับภาพที่ 22/41

ลำดับภาพที่ 23/41

ลำดับภาพที่ 24/41

ลำดับภาพที่ 25/41

ลำดับภาพที่ 26/41

ลำดับภาพที่ 27/41

ลำดับภาพที่ 28/41

ลำดับภาพที่ 29/41

ลำดับภาพที่ 30/41

ลำดับภาพที่ 31/41

ลำดับภาพที่ 32/41

ลำดับภาพที่ 33/41

ลำดับภาพที่ 34/41

ลำดับภาพที่ 35/41

ลำดับภาพที่ 36/41

ลำดับภาพที่ 37/41

ลำดับภาพที่ 38/41

ลำดับภาพที่ 39/41

ลำดับภาพที่ 40/41

ลำดับภาพที่ 41/41
<<
>>
X