หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 

 
พิธีรับมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

พิธีรับมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับมอบจากมูลนิธิเมาไม่ขับ และชมรมคนห่วงหัว เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 12.44 น. โดย คุณ ศิริพร เพ็งเคลือบ

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/30

ลำดับภาพที่ 2/30

ลำดับภาพที่ 3/30

ลำดับภาพที่ 4/30

ลำดับภาพที่ 5/30

ลำดับภาพที่ 6/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 7/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 8/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 9/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 10/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 11/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 12/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 13/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะอม
ลำดับภาพที่ 14/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลางหางม้า
ลำดับภาพที่ 15/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลางหางม้า
ลำดับภาพที่ 16/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลางหางม้า
ลำดับภาพที่ 17/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าพระเจ้า
ลำดับภาพที่ 18/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าพระเจ้า
ลำดับภาพที่ 19/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าพระเจ้า
ลำดับภาพที่ 20/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าพระเจ้า
ลำดับภาพที่ 21/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 22/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 23/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 24/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 25/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 26/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 27/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 28/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 29/30
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวง
ลำดับภาพที่ 30/30
<<
>>
X