หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคชิคุนกุนยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  21 ต.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ชีวิตเป็นสุข เมื่อรู้จักป้องกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  21 ต.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รอบรู้เรื่อง...ถังดักไขมัน  15 ต.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ประจำปี ๒๕๖๓  5 ต.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลปลายนา  2 ต.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  2 ต.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  1 ต.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ  1 ต.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  7 ส.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  6 ส.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลปลายนารวมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก และโฟม  3 ส.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  14 ก.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล  13 ก.ค. 2563 50
ข่าวสรรหาบุคลากร   คำสั่งเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  13 ก.ค. 2563 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  10 ก.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระบบจองคิวออนไลน์เทศบาลตำบลปลายนา  8 ก.ค. 2563 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  3 ก.ค. 2563 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  30 มิ.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวก ระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๓  25 มิ.ย. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวก ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๒  25 มิ.ย. 2563 44
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
  
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600