หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการบังคับใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   27 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลายนา วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ   19 ก.ย. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองชะอม    11 ก.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองชะอม    11 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง    11 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง   11 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์   11 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านรางหางม้า   11 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลปลายนา   27 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลปลายนา ปี ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   27 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓)   27 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   26 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   25 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจการสภาเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   19 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   17 มิ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   17 มิ.ย. 2562 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600