หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลปลายนา   27 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลปลายนา ปี ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   27 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓)   27 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   26 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   25 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจการสภาเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   19 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   17 มิ.ย. 2562 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22