หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง เปิดรับสมัครเด็กเล็ก  8 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปลายนา  28 มี.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์  19 มี.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  17 มี.ค. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู) และนายกเทศมนตรี (สีม่วง)  11 มี.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  11 มี.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  10 มี.ค. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  8 มี.ค. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจสสังคม  5 มี.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  9 ก.พ. 2564 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   สปอตการประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล  9 ก.พ. 2564 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   สปอตการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  5 ก.พ. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784  3 ก.พ. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   แอปพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อช่วยในการติดตามและควบคุมโรค COVID - ๑๙  7 ม.ค. 2564 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปลายนา  5 ม.ค. 2564 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18109/2563 เรื่อง ข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  23 ธ.ค. 2563 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการค้นหาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการซื้อขายสินค้าตลาดสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  23 ธ.ค. 2563 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)  22 ธ.ค. 2563 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาไร่อ้อย และ PM ๒.๕  18 ธ.ค. 2563 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจากเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  18 ธ.ค. 2563 127
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600