หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   📣📣 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลายนา ปีภาษี ๒๕๖๕  22 พ.ย. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢📢ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับประเพณีลอยกระทง  15 พ.ย. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   📣📣 ประชาสัมพันธ์ ด่วน จากอำเภอศรีประจันต์  4 พ.ย. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอ(Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564   28 ต.ค. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ พระราชกาฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564  14 ต.ค. 2564 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564  14 ต.ค. 2564 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   📢📢ประกาศการกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลายนา  1 ต.ค. 2564 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 🚫🧴 เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  21 ก.ย. 2564 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร้านค้าที่ได้ดำนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  20 ก.ย. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  17 ก.ย. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจ้าหน้าที่ออกสำรวจและจัดตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  17 ก.ย. 2564 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   👵🏻👨🏻ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖  14 ก.ย. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   การให้ความช่วยเหลือที่ดิน นายเลิศ โพธิ์หอม (ตาเหี่ยว)  2 ก.ย. 2564 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔  31 ส.ค. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔  31 ส.ค. 2564 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔  31 ส.ค. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔  31 ส.ค. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๔  31 ส.ค. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๑  31 ส.ค. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ​รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก   2 ส.ค. 2564 195
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600