หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แอปพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อช่วยในการติดตามและควบคุมโรค COVID - ๑๙  7 ม.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปลายนา  5 ม.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18109/2563 เรื่อง ข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  23 ธ.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการค้นหาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการซื้อขายสินค้าตลาดสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  23 ธ.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)  22 ธ.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาไร่อ้อย และ PM ๒.๕  18 ธ.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจากเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  18 ธ.ค. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  17 ธ.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษที่เกิดจากบุหรี่  15 ธ.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔  4 ธ.ค. 2563 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  17 พ.ย. 2563 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคชิคุนกุนยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  21 ต.ค. 2563 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ชีวิตเป็นสุข เมื่อรู้จักป้องกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  21 ต.ค. 2563 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รอบรู้เรื่อง...ถังดักไขมัน  15 ต.ค. 2563 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล(เอกชน)เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒๕๖๔  6 ต.ค. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ประจำปี ๒๕๖๓  5 ต.ค. 2563 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลปลายนา  2 ต.ค. 2563 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  2 ต.ค. 2563 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  1 ต.ค. 2563 234
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ  1 ต.ค. 2563 127
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600