หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคชิคุนกุนยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  21 ต.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ชีวิตเป็นสุข เมื่อรู้จักป้องกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  21 ต.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รอบรู้เรื่อง...ถังดักไขมัน  15 ต.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ประจำปี ๒๕๖๓  5 ต.ค. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลปลายนา  2 ต.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  2 ต.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  1 ต.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ  1 ต.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  7 ส.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  6 ส.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลปลายนารวมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก และโฟม  3 ส.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  14 ก.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล  13 ก.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระบบจองคิวออนไลน์เทศบาลตำบลปลายนา  8 ก.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวก ระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๓  25 มิ.ย. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวก ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๒  25 มิ.ย. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  11 มิ.ย. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุม โครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  2 มิ.ย. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตท้องที่ จ.สุพรรณบุรี  20 พ.ค. 2563 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  30 เม.ย. 2563 50
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
  
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600