หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  3 ม.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  2 ม.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ๖ โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว  9 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  9 ธ.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลปลายนา  27 มิ.ย. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลปลายนา ปี ๒๕๖๒  27 มิ.ย. 2562 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  27 มิ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓)  27 มิ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  26 มิ.ย. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  26 มิ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  26 มิ.ย. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  25 มิ.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจการสภาเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  19 มิ.ย. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  17 มิ.ย. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  17 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  17 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  17 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำปลายนา  17 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของหน่วยงานเทศบาลตำบลปลายนา  17 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  17 มิ.ย. 2562 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600