หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๔  1 เม.ย. 2564 140
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๓๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มี.ค. 2564 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๕๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ก.พ. 2564 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.พ. 2564 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลปลายนา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.พ. 2564 83
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.พ. 2564 75
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ช่วงวันที่ ๑๕ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ก.พ. 2564 76
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.พ. 2564 64
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์แบบอะนาล็อกคีย์ ๑๒ ปุ่ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.พ. 2564 77
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ก.พ. 2564 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ก.พ. 2564 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.พ. 2564 70
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ. 2564 68
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง) จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ. 2564 62
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ. 2564 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ. 2564 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๘ วัน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ. 2564 66
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2564 55
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๕๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ม.ค. 2564 60
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๕๑ สุพรรณบุรี โดยวิธิเฉพาะเจาะจง  13 ม.ค. 2564 62
  (1)     2   
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600