หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.หนองสาหร่าย   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563   26 พ.ย. 2564 304
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564    15 ต.ค. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง      15 ต.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย เพื่อใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ต้นตาล   รับถุงยังชีพผู้ประสบสาธารณภัย (น้ำท่วม) หมู่ 1-6 ตำบลต้นตาล    14 ต.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   ประชาสัมพันธ์ พระราชกาฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564   14 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564   14 ต.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564)   14 ต.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ต.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   สถานที่ หลักเกณฑ์ เเละวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง   14 ต.ค. 2564 11
ข่าวกิจกรรม อบต.ต้นตาล   จัดเตรียมสถานที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภัย (น้ำท่วม)    13 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 38/2564   13 ต.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3   13 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน   แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   12 ต.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ต้นตาล   ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ   12 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566   12 ต.ค. 2564 16
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง   12 ต.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ต.ค. 2564 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ต.ค. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ต้นตาล   รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.    11 ต.ค. 2564 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 676
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600