หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้นตาล   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   8 ต.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ   21 ม.ค. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้นตาล      21 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565   21 ม.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาว   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565   21 ม.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาว   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565   21 ม.ค. 2565 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้นตาล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่งานด้านตัดหญ้าและฉีดยาฆ่าหญ้า ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ม.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. (ชนิดกล่อง) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - 25 มีนาคม 2565 จำนวน 58 วันทำการ และช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 30 วัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหา   21 ม.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. (ชนิดกล่อง) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - 25 มีนาคม 2565 จำนวน 58 วันทำการ และช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 30 วัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อง   21 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทะเลบก   ขาเทียมพระราชทานเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   21 ม.ค. 2565 17
กิจการสภา อบต.พิหารแดง   คำแถลงนโยบายผู้บริหารในการบริหารงาน เนื่องในรับตำแหน่งครั้งแรก   21 ม.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก   20 ม.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาว   ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของวาระ2030 ในเอเชียและแปซิฟิก   19 ม.ค. 2565 13
ข่าวกิจกรรม ทต.สระกระโจม   รายงานผลการสำรวจตวามพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2564   19 ม.ค. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กงองดิน    19 ม.ค. 2565 8
กิจการสภา ทต.สระกระโจม   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565   19 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สระกระโจม   ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ   19 ม.ค. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านหนองขุม-บ้านโค้กหม้อ หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ..ถ.119-01 ผิวจราจรกว่าง 6.00 เมตร ยาว 170   19 ม.ค. 2565 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจะาจง   19 ม.ค. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2565 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 706
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600