หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังน้ำซับ   ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565   26 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   8 เทคนิคการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ   26 ต.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการหนูน้อยแก้มใส พลานามัยดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ   26 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1   22 ต.ค. 2563 7
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครั้งที่ 1/2563   22 ต.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที 37/2563   22 ต.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาว   โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ   21 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563   21 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563   21 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563   21 ต.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   21 ต.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคชิคุนกุนยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   21 ต.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ชีวิตเป็นสุข เมื่อรู้จักป้องกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   21 ต.ค. 2563 13
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขมิ้น   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น รับโลห์ ประกาศเกียรติคุณ งานมหกรรมชุมชน คนภาคกลางตะวันตก (บ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น)   21 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   21 ต.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ บริเวณบ้านนายมนัส ต่อแก้ว ไปทางที่ดินนายมนัส เผือกนาค   21 ต.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี2563 (ประจำปีงบประมาณ 2564)   21 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประโยชน์ของถังดักไขมัน    19 ต.ค. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังยาว   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   19 ต.ค. 2563 14
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขมิ้น   พิะียกเสาเอกบ้านหลังแรก โครงการบ้านมั่นคงชนบท 19 ต.ค. 63   19 ต.ค. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 531
  
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600