หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เดิมบาง   เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวเสียไร้สาย   15 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เดิมบาง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวเสียงไร้สายอัตโนม้ติ   15 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 3   15 ม.ค. 2564 5
กิจการสภา อบต.หนองสาหร่าย   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย   15 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา    15 ม.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   การประชุมพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย    15 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองกระทุ่ม   พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม   15 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีประจันต์   มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎร   15 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน   ประกาศและประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายปี พ.ศ. 2564   14 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564   14 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เจดีย์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ   14 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เจดีย์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน   14 ม.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เจดีย์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   14 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เจดีย์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   14 ม.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เจดีย์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   14 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เจดีย์   ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   14 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ประจำปีงบประมาณ 2563   14 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กฤษณา   ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคมครั้งที่ 2   14 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19   14 ม.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563   14 ม.ค. 2564 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 555
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600