หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลปลายนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)
1. ฝ่ายอำนวยการ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานประชาสัมพันธ์
2. งานนิติการ
3. งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
 
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานสาธารณูปโภค
  งานควบคุมอาคาร
  งานสำรวจและออกแบบ
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (1)
  กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1)
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานส่งเสริมสาธารณสุข
  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
  งานรักษาความสะอาด
  งานป้องกันและควบคุมโรค
 
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารการศึกษา
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
1. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานสังคมสงเคราะห์
2. งานพัฒนาชุมชน