หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปลายนา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
บัญชีโครงการแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปลายนา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)