หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายนา [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลายนา [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลายนา [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM ๒.๕) อันเกิดจากการเผาอ้อย ตอซังข้าว หญ้า ขยะมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดในที่โล่งแจ้ง [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง รับสมัครบุคคล (เอกชน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษพนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2