หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่๒ เทศบาลตำบลปลายนา [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
แผนดำเนินงานปี ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๒๕๖๐ รอบ ตุลาคม ครั้งที่ ๒ [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ รอบ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เทศบาลตำบลปลายนา [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 117  
 
แผนดำเนินงานส่วนที่ 2 ปี 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
แผนดำเนินงานส่วนที่ 1 ปี 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 89  
 
แบบแผนสี่ปี ผ 01 - ผ 08 [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 116  
 
  (1)     2   
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600