หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
เทศบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 143  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)ของเทศบาลตำบลปลายนา [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 173  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่๒ เทศบาลตำบลปลายนา [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 215  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 186  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 196  
 
แผนดำเนินงานปี ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 201  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๒๕๖๐ รอบ ตุลาคม ครั้งที่ ๒ [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 192  
 
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ รอบ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 179  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 181  
 
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๑ เทศบาลตำบลปลายนา [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 180  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 180  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เทศบาลตำบลปลายนา [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 219  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 218  
 
  (1)     2