หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปลายนา [ 17 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 17 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปลายนา [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)