หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลปลายนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปลายนา [ 17 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 17 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
  (1)     2