หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน , การบริหารจัดการความเสี่ยง ,งานควบคุมภายใน , งานตรวจสอบภายใน [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 [ 16 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)