หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
เทศบัญญัติ
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 15.51 น. โดย คุณ ธนาพร พลายละหาร

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600