หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลปลายนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
คู่มือประชาชน
 
 
     

คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหน้า พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๘
  

คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๘
  


  (1)