หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลปลายนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาสร้างบูรณะสาธารณูปโภคและไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนาการใช้ดิน

แนวทางการพัฒนาบริการด้านประปา

แนวทางการพัฒนาติดตั้งดูแลรักษาไฟฟ้า

แนวทางการจัดผังเมืองรวมในเขตเทศบาล
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขาภิบาลและสถานที่

ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล

แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงทะเบียนและเอกสาร

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาการบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม