หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ผลิตภัณฑ์สินค้าจักสานไม้ไผ่
   จำนวนภาพ : 14  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 274  ท่าน


 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มแตะขอบฟ้า
   จำนวนภาพ : 12  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 235  ท่าน


 
วัดป่าพระเจ้า
   จำนวนภาพ : 6  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1155  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองชะอม
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 636  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหางม้า
   จำนวนภาพ : 6  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 373  ท่าน


 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
   จำนวนภาพ : 9  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1229  ท่าน


 
  (1)  
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600