ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
ควรปรับปรุง ( 2 )
4.17%
พอใช้ ( 1 )
2.08%
ปานกลาง ( 3 )
6.25%
ดี ( 20 )
41.67%
ดีมาก ( 22 )
45.83%