ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
ควรปรับปรุง ( 4 )
7.02%
พอใช้ ( 1 )
1.75%
ปานกลาง ( 3 )
5.26%
ดี ( 22 )
38.60%
ดีมาก ( 27 )
47.37%