ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
ควรปรับปรุง ( 2 )
4.00%
พอใช้ ( 1 )
2.00%
ปานกลาง ( 3 )
6.00%
ดี ( 20 )
40.00%
ดีมาก ( 24 )
48.00%