ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
ควรปรับปรุง ( 6 )
9.38%
พอใช้ ( 1 )
1.56%
ปานกลาง ( 3 )
4.69%
ดี ( 26 )
40.63%
ดีมาก ( 28 )
43.75%