ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
ควรปรับปรุง ( 2 )
4.26%
พอใช้ ( 1 )
2.13%
ปานกลาง ( 3 )
6.38%
ดี ( 20 )
42.55%
ดีมาก ( 21 )
44.68%