ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
ควรปรับปรุง ( 4 )
7.27%
พอใช้ ( 1 )
1.82%
ปานกลาง ( 3 )
5.45%
ดี ( 21 )
38.18%
ดีมาก ( 26 )
47.27%