หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ
 

           เว็บไซต์ ทต.ปลายนา  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  เปิดให้บริการแล้วค่ะ  เปิดให้บริการแล้วค่ะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบโดย ทต.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมจะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ www.phanomset.go.th อบต.ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาตำบลต่อไป

เขียนโดย   จุฑามาศ@naxsolution.com

วันที่ 29 ส.ค. 2558 เวลา 09.38 น. [ IP : 1.0.206.140 ]  
 

อยากทราบว่า ถ้าเราจะปลูกสร้างบ้านในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลปลายนานั้น เราจะต้องมีการขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่.?

เขียนโดย   คุณ รุจ

วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 07.54 น. [ IP : 49.229.65.230 ]  
 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
          การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคาร ภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้อง กันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

หลักเกณฑ์
          1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต(ข.1) ที่สำนักการช่าง
          2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนดังนี้
                    - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, บัตรประจำตัวประชาชน(หน้า-หลัง) ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
                    - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน, นส.3 ถ่านต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
          3. กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักฐานดังต่อไปนี้
                    - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
          4. กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                    - หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด
                    - ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด
                    - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
          5. ขณะนี้กองช่าง มีแบบบ้านบริการประชาชน 30 แบบ
                    - มีอาคารชั้นเดียวและสองชั้น
                    - ขณะนี้เทศบาลได้ใช้เทศบัญญัติเรื่องควบคุมอาคารฉบับใหม่แล้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองช่าง
          6. หน้าที่อื่นๆ ที่ต้องขออนุญาตกับกองช่าง
                    - ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงเทศบาล
                    - ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต
                    - เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน์

เขียนโดย   คุณ เทศบาลตำบลปลายนา

วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 12.59 น. [ IP : 125.26.89.150 ]  
 

น้ำประปาหมุ่2 ไม่ไหลมา2วันแล้ว ตั้งแต่ช่วงบ่าๆวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25 กค 2564. ยังไม่ได้ดำเดินการแก้ไข  หรือเป็นเพราะติดวันหยุดหรือเปล่า  ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อน ช่วยเร่งดำการให้ด้วยครับ

เขียนโดย   คุณ คุณ นภ้ส

วันที่ 25 ก.ค. 2564 เวลา 20.05 น. [ IP : 49.230.44.108 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600